உங்கள் பெயரில் இந்த எழுத்துக்கள் இருந்தா பேரதிஷ்டம்! K,R உள்ளவர்கள் ஆபத்தானவர்களா?

சிலர் பெயர் என்பது தங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான செல்வாக்கு வருத்துவதாக நம்புகின்றனர். அனால் மற்றவர்கள் பெயர் என்பதை ஒரு தனித்துவ அடையாளமாக மட்டுமே கருதுகின்றனர். உங்கள் பெயரில் உள்ள எழுத்துக்கள் உங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றி வெளிப்படுத்துகின்றன.பெயர் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு பெயருக்கும் பின்னால் ஒரு அர்த்தம் உண்டு, பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையின் ஆளுமைக்கு ஏற்றவாறு சிறந்த பெயரை தேடுகிறார்கள்.பண்டைய காலங்களைப் போலன்றி, பெற்றோர்கள் இந்நாட்களில் தங்களது விருப்பமான பிரபல பெயர்கள், பிரபலமான குழந்தைகள், பழம்பெரும் தலைவர்கள் பெயர்களை பயன்படுத்தி தங்கள் குழந்தைகளை பெயரிடுகின்றனர்.

ஒரு பெயரை தேர்வு செய்வது எப்படி?
அநேக மக்கள் பெயரைத் தாமாகவே தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். பெரும்பாலான நேரங்களில், அவர்களின் பெற்றோரிடமிருந்து அல்லது குடும்பத்திலிருந்து பெயர் சூடும் விழாவில் அல்லது பிரசித்தி பெற்ற விழாக்களில் பெயர்களை தீர்மானிக்கிறார்கள்.அந்த காலங்களில், பெயர்கள் அடையாளம் காணும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் இன்றைய காலத்தில் அவை நம் மதம், சமுதாயம், சொந்த மதிப்பு ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாக காணப்படுகிறது.

உங்கள் பெயரின் அதிர்வுகள்
பெயரில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதன் சொந்த அதிர்வுகளைக் கொண்டிருப்பதையம் அது உங்கள் ஆளுமைத் தன்மையை பாதிக்கும் என்று அறிவீர்களா? பிறப்பு முதல் மரணம் ஏன் மரணம் கடந்தும் கூட தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரே மாறாத விஷயம் பெயர். சிலர் நம் ஆன்மா பெயருடன் பிணைக்கப்பட்டு உள்ளது என்று கூட சொல்லுவார்கள்.நமது பெயர் வெறும் ஒரு அடையாளம் மட்டம் அல்ல, ஆனால் நமது வாழ்க்கை, வெற்றி மற்றும் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் ஒன்றாகும். நாம், உங்கள் பெயரில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதனுடைய விளைவையும் காணலாம்.

எழுத்துக்கள் D, M அல்லது T
தங்கள் பெயரில் D, M அல்லது T ஐ கொண்டவர்கள் கடுமையாக உழைக்கும் நபர்கள். அத்தகையவர்களுக்கு சொந்த தொழில் செய்ய உணர்வு உள்ளவர்கள் மற்றும் இவர்கள் ஏத்தவது சொந்த தொழில் தொடங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தல் இந்த நபர்கள் பெரும்பாலும் வெற்றியைக் காணுவார்கள்.

எழுத்துக்கள் – E, N, H அல்லது X
E, N, H அல்லது X கொண்டவர்களுக்கு, உங்கள் வாழ்க்கையில் பண லாபம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பது பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் சேர்ந்தாலும் அதை சேமித்து வைப்பதைப் பற்றியோ அல்லது பிறருக்கு நல்லது செய்வதையோ சமமாக நினைத்து செய்ய வேண்டும்.

எழுத்துகள்- V, U அல்லது W
ஒரு நபருக்கு தங்கள் பெயரில் V, U அல்லது W இருந்தால், இந்த மக்கள் மனித நேயமானவர்கள் மற்றும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள். அவர்கள் யாராவது ஒருவருக்கு உதவ வேண்டிய வாய்ப்புகளையோ தட்டி கழிக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் மிகவும் ஆழமாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் தங்கள் குடும்பங்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு எப்போதும் அதிர்ஷ்டம் தங்கள் பக்கத்தில் உள்ளது.

எழுத்துக்கள்- A, I, J, Y அல்லது Q
A, I, J Y, Q அல்லது இந்த எழுத்துக்களை ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேல் கொண்டிருக்கும் ஒரு நபர், வெளிப்படையான லட்சியமாக இருப்பதோடு அவர்களின் வாழ் நாள் முழுவதும் இருப்பவர்கள். அவர்கள் தங்களுடைய சுதந்திரத்தை விரும்புவர்கள் மற்றும் அதைத் தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளைத் தவிர்க்கிறார்கள்; அது அவர்களின் மிக அன்பானவர்கள் விலகிச் சென்றால் கூட வருத்தப்பட மாட்டார்கள்.

எழுத்துக்கள்- B, R அல்லது K
B, R அல்லது K என்ற பெயர்களை அவற்றின் பெயர்களில் உள்ளவர்கள், இயற்கையில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருப்பவர்கள். அவர்கள் மிகவும் சுய நலம் மிக்கவர்கள். வாழ்க்கையில் அவர்கள் பாதுகாப்பற்ற தன்மையை உணர்வதால் அது எப்போதும் அவர்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும்.

எழுத்துக்கள்- C, G, S or L
உங்கள் பெயறில் C, G, S அல்லது L இருந்தால், அது நல்ல இயல்பையும் ஞானத்தையும் குறிக்கிறது. இனிமையான, அன்பான, அக்கறையுள்ள தன்மை உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும், நீங்கள் மக்களின் விருப்பமாக இருப்பீர்கள். இவர்களுக்கு நல்ல இசை திறமை இருக்கும்.