சற்று முன் – ரஜினியை பற்றி நான் பேசியதை தவறாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் !! வைரல் ஆகும் வீடியோ உள்ளே !!

ரஜினியை பற்றி நான் பேசியதை தவறாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் !!

வீடியோ !!