இந்த ஆட்டின் வயிற்றில் இருந்தது என்ன தெரியுமா?… நிச்சயம் ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

வீட்டில் வளர்க்கப்படும் விலங்குகளுக்கு உணவு வைக்கும் பொழுது கவனமாக வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் இக்காட்சியே ஆகும். சிறுகுழந்தைகள் விபரம் தெரியாமல் எதையாது கீழே இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுவிடும். அது செரிமானம் இல்லாமல் வயிற்றில் போய் தங்கிவிடும். பின்பு பல உடல் உபாதைகளும் ஏற்படும். சில கிராமப்புறங்களில் இதனை குழல் வைத்து வெளியே எடுத்துவிடுவார்கள். அதுபோல் இங்கு ஆடு ஒன்றின் வயிற்றில் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் இருந்துள்ளதை நபர் ஒருவர் குழல் வைத்து வெளியே எடுத்துள்ளார். குறித்த காட்சியில் ஆணி முதற்கொண்டு வயிற்றில் இருந்த பொருட்களை நீங்களே பாருங்கள்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*