கன்பெஷன் ரூமிற்க்கு அழைத்து பிக்பாஸ் கேட்ட கேள்வி..! கண்ணீர் விட்டு க தறி அ ழுத சுரேஷ்…!

பிக்பாஸ் சீசன் 4 நிகழ்ச்சி தற்போது பிக்பாஸ் கொடுக்கும் task-களால் போட்டியாளர்களில் அ டித்துக்கொண்டு விளையாடி வருகிறார்கள்.

இதையடுத்து, பிக் பாஸ் வீட்டில் அ ரக்க ர்கள் மற்றும் அரசர்கள் task ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், போட்டியாளர்களின் உண்மை முகம் வெளிவர, சுரேஷ் எப்பொழுதும் போலவே கொ ழுத்திப்போ ட்டு பிரச்சினை உ ருவாக்குகினார்.

இதனால், சக போட்டியாளர்களை அவரை க டுமையாக தி ட்டினர். அதுவும் சனம் ஷெட்டி கோ பத்தில் மோ சமான வார்த்தைகளால் தி ட்டி தீ ர்த் தார்.

ஆனாலும், அதையெல்லாம் பெரியதாக எடுத்துக்கொள்ளதது போலவே இருந்த சுரேஷ், தற்போது கன்பெஷன் ரூமிற்கு கூப்பிடுங்க என பிக்பாஸிடம் சுரேஷ் கேட்டார்.

அதற்கு அழைத்த பிக்பாஸ், சுரேஷ் தெரிஞ்சு செஞ்சீங்களா என கேட்டத்தற்கு, உண்மையில் தெரியாமல் செய்தது தான்.

என்னை வைச்சு கார்னர் ப ண்ணி மோ சமா பேசறாங்க என கண்ணீர் விட்டு கதறி அ ழத்தொ டங்கியு ள்ளார். எப்படி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பிக்பாஸே தலையிட்டு ஒரு தீ ர்வை வழங்குவார் என எ திர்பார்க்கப்படுகிறது.