அர்ச்சனாவிற்கும், நிஷாவிற்கும் ஏ ற்பட்ட கு டுமிபி டி ச ண் டை… வெ ளியான அடுத்த ப்ரோமோ… ப யங் கர எ திர் பார்ப்பில் பிக்பாஸ்…

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தற்போது தான் சூடுபி டிக்க ஆரம்பித்துள்ளது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நாளுக்கு நாள் இதை பார்க்கும் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக தான் உள்ளது என்று சொல்லலாம். இந்நிலையில், உள்ளே இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கு க டு மை யான டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிக்பாஸில் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் டாஸ்க்கை ப ய ங் க ர மாக விளையாடி வருகின்றனர். இதில் ஒரு க ட்ட த் தில் நிஷா, அர்ச்சனா இருவரும் கு டு மி யை பி டித்து ச ண் டை யி ட்டு ள்ளனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நாட்கள் அதிகமாக அதிகமாக டாஸ்க் ப யங் க ர மாக கொடுப்பதற்கு இன்றிலிருந்து ஆ ரம் பி த்து வி ட்டார்களோ..? என்று ரசிகர்கள் கோ பத் தில் ஆ ழ்ந் து ள்ளனர்.