இந்த வார வெ ளியே ற்றத்தில் சி க் கி யது இவர்களா..? சோ கத்தில் போட்டியாளர்கள்.. வெ ளியானது வாக்குகளின் வீடியோ…

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியானது 95 நாட்களை கடந்த நிலையில், தற்போது இ றுதிக்க ட்டத்தை நோ க்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. இதில், டிக்கெட் பினாலே டாஸ்கில் போட்டியாளர்கள் சு வா ர சி ய மாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை நடத்தப்பட்ட போட்டியில், ரியோ மற்றும் சோம் அதிக புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், அடுத்தடுத்த இடத்தில், ரம்யா பாண்டியன், ஷிவானியும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

மக்களின் நாயகனான ஆரி ஐந்தாவது இடத்தில் இடம் பி டித்து வருகிறார். இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அட இந்த வாரம் யாரு செல்வார்கள் என ரசிகர்கள் எதிர்பாத்த நிலையில், வாக்குகளிடன் அ டிப்ப டையில், ஆரி முதலிடத்திலும், பாலா இரண்டாவது இடமும், ரியோ மற்றும் சோம் அடுத்த இடம்பெற, ரம்யா பாண்டியன் மற்றும் ஷிவானி தான் கடை இடத்தில் உள்ளனர்.

ஒரு வேளை இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன் இருந்தால் க ண்டிப்பாக ரம்யா பாண்டியன் மற்றும் ஷிவானி வெ ளியே றுவார்கள் என எ திர்பார்க்கப்ப டுகிறது. அப்படி இல்லை என்றால் எந்தவித ச ந்தே க மி ன்றி ஷிவானி தாம் வெ ளியே ற்றப்ப டுவார்.