நடிகை ராதிகா மற்றும் சரத்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் ஓ.ரா.ண்டு சி.றை த.ண்.ட.னை வி.தி.த்து நீ.தி.ம.ன்.றம் அ.தி.ரடி தீ.ர்.ப்பு!

நடிகர் சரத்குமார் மற்றும் ராதிகா சரத்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் செ.க் மோ.ச.டி வ.ழ.க்.கில் ஓ.ரா.ண்டு சி.றை த.ண்.ட.னை வி.தி.க்க.ப்ப.ட்டுள்ளது.

சரத்குமார் தமிழ் திரையுலகில் நடிகராகவும், சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவராகவும் இருக்கிறார்.

இவர் மனைவி ராதிகாவும் நடிகையாவார். இந்த நிலையில் சரத்குமார், ராதிகா பங்குதாரராக உள்ள நிறுவனத்தின் செ.க் தி.ரு.ம்.பி.யதாக நீ.தி ம.ன்றத்தில் வ.ழ.க்கு தொ.ட.ர.ப்ப.ட்டது. இதில் 7 செ.க் மோ.ச.டி வ.ழ.க்குகளில் சரத்குமார் மீதான 5 வ.ழ.க்குகளில் ஓ.ரா.ண்டு சி.றை வி.தி.த்து தீ.ர்.ப்பு.

ராதிகாவுக்கும் ஓ.ரா.ண்டு சி.றை த.ண்.ட.னை வி.தி.த்து சென்னை சி.ற.ப்பு நீ.தி ம.ன்.றம் உ.த்தரவு பி.ற.ப்பி.த்துள்ளது.