தன்னை பி ன்தொ டர்ந்த ச ந்தே க த்திற்கி டமான நபரை 9 வ யது சி றுமி ஏ மா ற்றிய வீடியோ காட்சி.. - Tamilanmedia.in
Home » VIDEO » தன்னை பி ன்தொ டர்ந்த ச ந்தே க த்திற்கி டமான நபரை 9 வ யது சி றுமி ஏ மா ற்றிய வீடியோ காட்சி..

தன்னை பி ன்தொ டர்ந்த ச ந்தே க த்திற்கி டமான நபரை 9 வ யது சி றுமி ஏ மா ற்றிய வீடியோ காட்சி..

உலகில் தினம் தினம் ஏதாவது வினோதங்களும் வித்தியாசங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதில் சில எம்மை வி ய ப்பில் மூழ்க வைத்து விடும். அப்படி வித்தியாசமான சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும் தற்போதைய இணைய உலகில் இருந்து அறிந்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் இன்றும் உங்களுக்கு ஒரு சுவாரஷ்யமான காணொளியின் தொகுப்பு. ரஷ்யாவில் 9 வயது ம தி க்கத்தக்க சி றுமி ஒருவரை பின்தொடரும் ம ர்ம நபர் ஒருவரை அந்த சி றுமி அவரை திசை தி ரு ப்பும் வகையில் செய்த செயல் கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. அதற்க்கு பின்பு அந்த சி றுமி தன்னுடைய து ணைக்கு ஒருவரை அதே இடத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். இந்த காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது. இதோ அங்கு என்ன நடந்தது என்று நீங்களே பாருங்க….

error: Content is protected !!